Projekt CZ.9.99/1.1.00/01.99999

Zveřejněno: pondělí 10. srpen 2015 10:27

Vzdělávejte se pro růst-pracovní příležitosti

Jak pomáhá Evropská unie a Evropský sociální fond na našem úřadu práce?
V letech 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst-pracovní příležitosti. Tento projekt je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.8.2015 jsou prostřednictvím Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Ústí nad Labem v rámci projektu podporována 4 pracovní místa na SÚPM u zaměstnavatele Centrum sociálních služeb Děčín, p.o., 28. Října 1155/2, 405 02 Děčín
IČO: 71235868
Pracovní místa vyhrazená v rámci SÚPM jsou zaměřena na práci pracovníka v sociálních službách. Na těchto pracovních místech byli uplatněni uchazeči o zaměstnání, kterým je věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání.

upraveny EURO

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi