Děčínské doléčovací centrum – následná péče

Provozovna
Fügnerova 665/18, 405 02 Děčín I - Děčín

dolecovaci centrumPoloha
Děčínské doléčovací centrum se nachází v centru Děčína I v blízkosti křižovatky ulic 2. Polské armády a Fügnerova. Zařízení je v dosahu MHD. Zastávka autobusových linek č. 201, 202, 204, 207, 208, 209, 212 (zastávka „Myslbekova“) je vzdálena přibližně 300 m od objektu. Při příjezdu vlakem do železniční stanice Děčín východ je možné jít do Děčínského doléčovacího centra i pěšky. V takovém případě se dejte ulicí 17. listopadu směr centrum, až dojdete na křižovatku s ulicí Fügnerova. Zde odbočte doleva a po 100 m se ocitnete před objektem. Chůze trvá asi 7 minut. K areálu se lze dostat i osobním automobilem.

Poslání služby
Děčínské doléčovací centrum, které je součástí Centra sociálních služeb Děčín, příspěvkové organizace, je odborné pobytové a ambulantní zařízení v oblasti drogové problematiky. Věnujeme se lidem, kteří jsou závislí nebo mají problém s drogami, alkoholem, Internetem, PC hrami, prací, automaty apod. a rozhodli se jej aktivně řešit. Dále se věnujeme blízkým závislých a experimentujících osob. Svou péči zaměřujeme na osvojování si sociálních a psychických dovedností, které přispívají k znovuvytvoření nebo udržení abstinence a na podporu rodinného systému zatíženého závislým chováním.
 
Cíle
 • pomáhat k udržení abstinence osob, které aktuálně abstinují a mají zájem se aktivně podílet na řešení svého závislého chování
 • pomáhat blízkým osobám (rodina, partneři) uživatelů či abstinujících osob, které chtějí pochopit a případně změnit svůj dosavadní způsob života, který je zasažen problematikou závislost
 • pomáhat k resocializaci (znovuvytvoření/obnovení vhodného zapojení do společnosti a zdravého způsobu života) osob, které aktuálně abstinují a mají zájem se svým problémem pracovat – aktivně se podílet na svém doléčování
 • působit preventivně a osvětově – široké a odborné veřejnosti přibližujeme a osvětlujeme problematiku závislostí
 
Zásady poskytování služeb 
Klienti uplatňují svou svobodnou vůli zejména v rámci individuálního plánování, tedy stanovení vlastních cílů a plánů, kde DDC respektuje individualitu jedince a jeho potřeby. Svou vůli klienti rovněž uplatňují žádostmi, připomínkami, případně stížnostmi. Pravidla, která omezují, vyplývají ze snahy o změnu životního stylu a klient je svobodně přijímá a souhlasí s nimi.

V centru pozornosti je i sebereflexe sociálních pracovníků, jako prevence své vlastní pasivity, která může způsobovat jednostranně zaměřenou péči bez zřetele na individualitu klienta v následné péči.
 • základní poradenství poskytujeme všem
 • základní poradenství poskytujeme bezplatně
 • základní poradenství, podporu a pomoc poskytujeme s ohledem na zachování lidské důstojnosti
 • pomoc vychází jen z vlastních přání a vlastních potřeb klienta
 • pomoc je aktivní – nepovede jen k pasivnímu přijímání služeb či dokonce k ustrnutí ve špatné sociální situaci
 • služby jsou motivující, vedou k aktivitě v hledání různých řešení a jen podle vlastního rozhodnutí směřují k možným změnám – zásada nezávislosti na sociální službě
 • služby rozvíjí samostatnost a zodpovědnost
 • služby posilují začleňování do společnosti
 • služby poskytujeme pouze v zájmu klienta
 • služby poskytujeme pouze kvalitně a zajišťujeme dodržování lidských práv a svobod

 

Cílová skupina

 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
  Služba je určena osobám ohroženým závislostí na návykových látkách a osobám ohroženým patologickým hráčstvím, jejich rodinným příslušníkům a blízkým (služba je určena pro osoby absolvovanou minimálně tříměsíční léčbou závislosti na drogách, alkoholu, automatech, hazardních hrách apod.)

Podmínky přijetí
 • Absolvování léčby (minimálně 3 měsíce)
 • Věk nejméně 18 let (ambulance 15 let)
 • Záslání žádosti o přijetí spolu s dalšími náležitostmi
 • Vstupní pohovor před přijetím do programu
 • Motivace k abstinenci a změně životního stylu

Kapacita služby
 • ambulantní služba 12 osob
 • pobytová služba 11 lůžek

Působnost
ČR
 
Jméno Telefon email
D centrum

734 390 746

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bc. Martina Rottová
vedoucí úseku
sociální pracovnice
734 390 746  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bc. Karel Mrazík
sociální pracovník
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Dokumenty ke stažení pro: D centrum 
  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi