Domov pro osoby se zdravotním postižením

Provozovna
Krásnostudenecká 1525/30, 405 02 Děčín VI (platí od 24.2.2021 po dobu rekonstrukce objektu v Boleticích)

Poloha
Domov pro osoby se zdravotním postižením Krásnostudenecká 1525/30, 40502 Děčín VI se nachází v části města Děčín, v obci Želenice a je zcela v dosahu MHD. Od zastávky autobusových linek č. 201. a č. 207 (zastávka „Želenická“) je služba vzdálena přibližně 200 m. Služba se nachází v objektu, který najdete za restaurací Nautilus a obchodním nákupním centrem (bývalý Dům s pečovatelskou službou). K areálu se lze také zcela bez problémů dostat osobním automobilem. Vstup do objektu je bezbariérový.

Službu poskytuje Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace.

Poslání
Poskytovat pobytovou sociální službu dospělým lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením z Ústecka, kterým jejich sociální situace neumožňuje zajištění potřebné péče v rodinném prostředí, případně s podporou terénních nebo ambulantních služeb. Společně s osobami plánovat a realizovat cíle spolupráce způsobem, který jim umožní, co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a zároveň směřuje k co nejdelšímu zachování jejich dovedností.

Cíle služby

 • zajistit klientům potřebnou míru podpory v oblastech, které sami nezvládají,
 • umožnit klientům žít život co nejvíce se podobající běžnému způsobu života,
 • podporovat klienty ve využívání běžných služeb ve městě a zajistit zprostředkování těchto služeb,
 • rozšířit spolupráci s odborníky z oboru lékařství a zajistit stabilní zdravotní stav klientů,
 • aplikovat metody sociální práce s ohledem na cílovou skupinu. 

Cílové skupiny
Náš klient:

 • je dospělá osoba v nepříznivé sociální situaci,
 • je z Ústeckého kraje,
 • má mentální nebo kombinované postižení (u kombinovaného postižení musí být vždy zastoupeno postižení mentální),
 • potřebuje celodenní podporu nebo péči,
 • nemá kde bydlet, nemůže nebo nechce bydlet v současném bydlišti.

Sociální služba není určena

 • osobám se sexuální deviací nebo delikvencí,
 • osobám v aktivní fázi závislosti na alkoholu a návykových látkách,
 • osobám se závažným zrakovým postižením, které potřebují specificky upravené prostředí a podmínky,
 • osobám s akutní, neléčenou psychiatrickou diagnózou.

 Poskytování sociální služby můžeme odmítnout pouze pokud:

1. zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,
2. Zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, v případě, že není volné nebo vhodné místo v zařízení (např. žadatelem je muž a volné místo je v pokoji u ženy, nebo naopak), je žadatel zařazen do evidence žadatelů, jakmile se v zařízení vhodné místo uvolní, žadatel bude o této skutečnosti informován.
3. Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby,
  a. zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  b. osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
  c. chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

 Zásady poskytování služby

1. Pomoc a podpora poskytnutá prostřednictvím naší sociální služby zachovává lidskou důstojnost klientů.
2. Pomoc vychází z individuálně určených potřeb klientů, působí na klienty aktivně, podporuje rozvoj jejich samostatnosti, motivuje je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a posiluje jejich sociální začleňování.
3. Sociální služba je poskytována v zájmu klientů a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod.
4. Podpora a pomoc vychází z principů týmové spolupráce.
5. Sociální služba usiluje o optimální spolupráci s dalšími subjekty, které jsou zapojeny do poskytování péče klientovi (rodina, jiná sociální služba, opatrovník, lékař).

Doba poskytování služby: nepřetržitě.

Celková kapacita je 18 lůžek, umístěných v šesti dvojlůžkových  a dvou třílůžkových pokojích.

Dokumenty ke stažení pro: DOZP 

Jméno Telefon email
DOZP sesterna

603 819 274

   
Bc. Lucie Písaříková 
vedoucí střediska

734 391 161

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Sabina Šmídová
vedoucí úseku přímé péče

777 481 143

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Jana Trojanová
sociální pracovnice

732 530 706

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi