Ředitelství

Středisko ředitelství CSS zajišťuje koordinaci činnosti jednotlivých středisek, jejich metodické, ekonomické a odborné řízení k zabezpečení poskytování kvalitních sociálních služeb. Mezi jeho hlavní činnosti patří plánovaní, ekonomická, finanční, účetní, personální, mzdová a hospodářská činnost, statistika, včetně sestavování příslušných výkazů, sumarizace podkladů dodaných ostatními středisky. Kontrola plnění rozpočtu a hospodářských výsledků v rámci CSS. Provádí kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky a celkové činnosti v rámci CSS, pokud není odborně bezprostředně vyhrazeno jiným složkám, spravuje svěřený majetek CSS, zajišťuje údržby většího rozsahu v rámci CSS, spravuje fondy organizace. Dále zajišťuje vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovníků CSS, zabezpečování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, pojištění a ochrany majetku před zneužitím a odcizením, šetření a odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, řešení škod a ztrát v rámci CSS, zabezpečení ochrany životního prostředí před vlivy vlastní činnosti, zabezpečení koncepčnosti rozvoje a zkvalitňování úrovně poskytovaných služeb, zabezpečení prvků řízení jakosti v organizaci, stanovení rozpočtů jednotlivým střediskům.


Sídlo
28. října 1155/2, 405 02 Děčín I - Děčín

Poloha
Ředitelství Centra sociálních služeb Děčín, příspěvkové organizace se nachází v Děčíně I v budově Magistrátu města Děčína. Objekt je v dosahu MHD. Zastávka autobusových linek  je vzdálena přibližně 100 m. K areálu se lze zcela bez problémů dostat osobním automobilem.

Jméno Telefon email
sekretariát 412 591 230 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
PhDr. Jana Skalová
ředitelka organizace

603 864 383

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Ondřej Písařík
zástupce ředitelky,
vedoucí ekonomického úseku

608 511 285

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Veronika Kropáčková 
odborný garant pro sociální práci

778 700 093
412 591 484

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Andrea Horáková
vedoucí zdravotního úseku

771 135 377

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Lenka Nácarová
personalistka, mzdová účetní 

412 591 327

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Daniela Ottová
hlavní účetní 

412 591 247

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ludmila Mahnová
účetní-pokladník

412 591 246

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Yveta Dudková
účetní

412 591 249

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Radek Petrlík
IT technik

777 415 872

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Martin Grüner
technický pracovník

778 415 355

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Petra Kostřánková
vedoucí Klubu seniorů 

737 137 347

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Kateřina Podzimková
organizační pracovník

734 439 819
 412 591 329 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Mgr. Klára Jersáková
projektový manažer

724 426 969

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Jana Chmelíková
vedoucí oddělení prádelny

778 484 469  

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Jana Poláková
administrativní a spisový pracovník

412 591 230  

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi