CSS MINIBUS

Kategorie: Uncategorised Zveřejněno: pondělí 8. srpen 2011 13:13


Dopravní prostředek je určen k přepravě

 • osob zdravotně postižených a seniorů, kteří využívají služeb Pečovatelská služba, Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Služba pro osoby se zdravotním postižením,
 • seniorů a osob se zdravotním omezením (občané města), kteří jsou držiteli průkazů ZTP, ZTP/P,+.

  Příjem objednávek
  Pavla Javůrková
  Domov pro seniory
  Kamenická 755/195, 405 02 Děčín II
  tel.: 739 340 297

  Provozní doba: pondělí – pátek (nutno objednávat den předem) 7:00 - 15:00

  Poznámka:
  Podmínky, za nichž lze přepravovat osoby, zavazadla, věci a zvířata v dopravním prostředku Centra sociálních služeb Děčín, p. o., jsou stanoveny v přepravním řádu. Dopravní prostředek lze využít jak pro oblast města Děčín, tak i mimo město. Před poskytnutím této doplňkové (fakultativní) služby se klient prokáže identifikačním průkazem vydaným při uzavření smlouvy o poskytování sociální služby, příp. průkazem ZTP, ZTP/P,+.

  Přepravní řád CSS MINIBUS

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi