Terénní programy

Poslání služby
Posláním terénních programů je vyhledávání a kontakt s uživateli drog přímo v jejich přirozeném prostředí a následná snaha o minimalizaci zdravotních a sociálních rizik.

 

Cíle služby

  • navázání a udržení kontaktu s uživateli drog na základě důvěrného vztahu
  • minimalizace rizik spojených s užíváním drog
  • předcházení přechodu na rizikové, zejména nitrožilní užívání
  • mapování drogové scény
  • snížování dopadu injekčního užívání drog na společnost (sběr injekčního materiálu atd.)

 

Cílové skupiny
Služby poskytujeme osobám od 15 let věku.

  • pravidelní uživatelé nelegálních návykových látek
  • příležitostní (víkendoví) uživatelé nelegálních návykových látek
  • experimentátoři s nelegálními návykovými látkami
  • mládež pohybující se na drogové scéně

 


Působnost
Děčín, Benešov nad Ploučnicí, Jílové u Děčína

 

Provozní doba

Přímá terénní práce v Děčíně:
PONDĚLÍ: 9.00 – 12.00 13.00 - 16.00 (Podmokly, Hlavní nádraží, DC 1)
ÚTERÝ:     9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 (Hl. Nádraží, Podmokly, Krátká ul., DC 1)
STŘEDA: 10.00 – 12.00 (Podmokly, Hlavní nádraží)
ČTVRTEK: 9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 (Staré Město, Boletice nad Labem)
PÁTEK:      9.00 – 12.00 (Podmokly, DC 1)

Přímá terénní práce v Benešově nad Ploučnicí:
STŘEDA: 13:00 - 15:00

Přímá terénní práce v Jílovém u Děčína: 
PÁTEK: 14:00 - 16:00

 

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi