Služby pro osoby se zdravotním postižením

Obecné informace

Rozsah poskytovaných služeb

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • základní sociální poradenství
 • fakultativní služby

Služby pro osoby se zdravotním postižením jsou poskytovány na místech

 • v Domově pro osoby se zdravotním postižením Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI (po dobu rekonstrukce objektu v Boleticích)
 • v Denním stacionáři DOMINO v ul. Žerotínova 200/1, Děčín III
 • v Chráněném bydlení v ul. Příbramská, ul. Přemyslova, ul. Pohraniční a ul. Hrnčířská

Jak využít našich služeb
K přijetí  je nezbytně nutné odevzdat „Žádost o přijetí“ (vyplní žadatel) a dále „Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele“ (vyplní ošetřující lékař). Oba tyto formuláře je možné si stáhnout na našich stránkách. Ještě před jejím odevzdáním ale doporučujeme osobní jednání, v jehož průběhu Vám budou poskytnuty veškeré informace, které jsou důležité z hlediska přijetí osoby do našeho zařízení, příp. zodpovíme Vaše dotazy. Se svými dotazy se na nás můžete obracet ale i telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. V případě osobního jednání doporučujeme sjednat schůzku předem. Po vyplnění je třeba oba formuláře doručit (osobně nebo poštou) na adresu zařízení. V případě potřeby může žadatel, po předchozí domluvě, vyplnit žádost za účasti sociálního pracovníka. Ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti bude žadatel o vyřízení své žádosti vyrozuměn. Pokud nebude žadatel přijat z důvodu nedostatečné kapacity zařízení a v „Žádosti o přijetí“ uvedl, že chce být zařazen do evidence žadatelů, bude mu vyhověno. O zařazení do evidence se žadateli zasílá oznámení. V případě kladného vyřízení bude s žadatelem dohodnuta schůzka, na níž budou projednány podrobnosti přijetí.

Formuláře „Žádost o přijetí“  a „Vyjádření lékaře o zdravotním stavu“ si je možné opatřit několika způsoby:

 • stažením formulářů z těchto internetových stránek  http://www.cssdecin.cz/index.php/dokumenty-formulare/category/7-chranene-bydleni
 • dožádáním sociálního pracovníka na telefonním čísle 732 530 706 nebo 770 149 020.
 • zasláním požadavku na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • písemným dožádáním o zaslání formuláře, které zašlete dle Vašeho uvážení na adresu ředitelství organizace - Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace, 28. října 1155/2, Děčín I, 405 02
 • vyžádáním při osobní návštěvě v zařízení

 

Jméno Telefon email
Bc. Lucie Písaříková
vedoucí střediska

734 391 161

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Jana Trojanová 
zástupkyně vedoucí střediska

732 530 706

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi