Tisková zpráva o ukončení projektu Následná péče Děčín

Zveřejněno: středa 15. červenec 2015 8:35

Na začátku roku 2013 byla zahájena realizace projektu Následná péče Děčín, který je financován MPSV v rámci operačního programu ESF „Lidské zdroje a zaměstnanost“. K ukončení projektu došlo v květnu 2015. Projekt byl zaměřen na podporu sociálního začleňování osob po léčbě závislosti na návykových látkách zpět do společnosti a zejména na trh práce. Individuální a skupinová práce probíhala v chráněném prostředí Děčínského doléčovacího centra ve Fügnerově ulici v Děčíně 1, které kromě bydlení mohlo nabídnout i optimální podmínky pro splnění cílů projektu.

Do projektu bylo zapojeno 82 klientů, z toho 60 mužů a 22 žen. Z celkového počtu podpořených osob ukončilo řádně celý doléčovací program 23 z nich. Průměrný věk klienta je 35 let.

V rámci projektu bylo také podpořeno samotné doléčovací centrum.

Klientům zapojeným do projektu byla poskytována individuální i skupinová péče. Formou individuální péče jsou garantské a sociální pohovory, skupinová péče probíhala formou čtyř skupin, ve sledovaném období to byla skupina domovní, skupina prevence relapsu, dynamická skupina a řízená volnočasová aktivita.

 

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00073

loga barevna

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi