Zpráva o průběhu projektu Následná péče Děčín

Zveřejněno: pátek 19. prosinec 2014 8:28

Na začátku roku 2013 byla zahájena realizace projektu Následná péče Děčín, který je financován MPSV v rámci operačního programu ESF „Lidské zdroje a zaměstnanost“. Projekt je zaměřen na podporu sociálního začleňování osob po léčbě závislosti na návykových látkách zpět do společnosti a zejména na trh práce. Individuální a skupinová práce probíhá v chráněném prostředí Děčínského doléčovacího centra ve Fügnerově ulici v Děčíně 1, které může kromě bydlení nabídnout i optimální podmínky pro splnění cílů projektu. V roce 2014 došlo v těchto prostorách ke zkvalitnění podmínek pro klienty, ať se jedná o novou kuchyni, vymalování klientských prostor, či výměnu postelí formou sponzorského daru.

Podařilo se naplnit pravidelnou ambulantní skupinu, která je k dispozici jednou za 14 dní. Stejně tak jsme obnovili spolupráci s psychiatrickou nemocnicí v Horních Beřkovicích, kde je naše zařízení klientům prezentováno jednou za čtvrt roku. Klientům, kteří nemají dostatečné finanční prostředky, jsme umožnili absolvování vstupního pohovoru pro pobytovou službu prostřednictvím VoIP technologie (Skype). V roce 2014 byla schválena žádost o registraci služby odborného sociálního poradenství a umožňuje tak poskytování odborného adiktologického poradenství i těm klientům, kteří nenaplní vstupní kritéria pro přijetí do programu Následné péče.

Klientům zapojeným do projektu byla poskytována individuální i skupinová péče. Formou individuální péče jsou garantské a sociální pohovory, skupinová péče probíhá formou čtyř skupin, ve sledovaném období to byla skupina domovní, skupina prevence relapsu, dynamická skupina a řízená volnočasová aktivita.

Projekt Následná péče Děčín bude probíhat do konce května 2015.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00073

loga barevna

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi