Zpráva o průběhu projektu Akreditované vzdělávání zaměstnanců CSS Děčín

Zveřejněno: pátek 19. prosinec 2014 8:27

V závěru roku 2013 byla zahájena realizace projektu Akreditované vzdělávání zaměstnanců CSS Děčín, jehož předmětem je profesní vzdělávání cílové skupiny – sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách Centra sociálních služeb Děčín, p.o. Zapojeni jsou pracovníci z těchto registrovaných služeb: domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, domov pro osoby se zdravotním postižením, denní stacionář, chráněné bydlení, pečovatelská služba, kontaktní centrum, azylový dům, noclehárna, terénní program a služby následné péče.

Do současné doby proběhla vlastní realizace většiny akreditovaných kurzů, kterých se zúčastnili vedoucí pracovníci, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách. Zároveň se uskutečnilo pět odborných stáží. Ohlasy na úroveň kurzů byly vesměs pozitivní, účastníky byly hodnoceny jako přínosné pro jejich budoucí profesní rozvoj.

Finanční dotaci získala naše organizace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a to ve výši 1 442 017, 82 Kč.

Projekt Akreditované vzdělávání zaměstnanců CSS Děčín, p.o. bude probíhat do konce května 2015.

Projekt „Akreditované vzdělávání zaměstnanců Centra sociálních služeb Děčín, p.o.“ je realizovaný z OP LZZ. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00022

loga barevna

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi