Akreditované vzdělávání zaměstnanců CSS Děčín, p.o.

Zveřejněno: středa 24. říjen 2012 8:22

 

loga_barevna

Poskytovatel dotace:
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Dotační program:
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Částka dotace:
1 479 690,50 Kč

Stručný popis projektu:
Cílem tohoto projektu je pokračování v procesu zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb prostřednictvím navazujícího odborného a kvalifikačního vzdělávání našich zaměstnanců. Cíle bude dosaženo kombinací všech klíčových aktivit nejpozději do konce realizace projektu. Projekt se dotkne přibližně 105ti zaměstnanců.

Jednotlivé akreditované kurzy odpovídají požadavkům na zvyšující se odborné znalosti poskytovatelů sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Projekt naváže na aktivity realizované v ukončeném projektu OP LZZ "Specifické vzdělávání zaměstnanců CSS" podpořeném z výzvy č. 66. Konkrétní vzdělávací aktivity reflektují aktuální potřeby a požadavky, které definuje právě ukončený projekt a na základě hodnotící zprávy projektu, analýzy vzdělávacích potřeb organizace a specifikace jednotlivých kurzů nabízí projekt navazující systém vzdělávání, který je kromě akreditovaných kurzů doplněn o realizaci odborných stáží. Na základě doplňkové aktivity, kterou je průběžná evaluace vzdělávacích aktivit a závěrečného vyhodnocení bude vzdělávací systém adaptován tak, aby bylo možné plně zajistit jeho funkčnost i po skončení projektu.

Cílová skupina:
zaměstanci CSS Děčín p.o.

Termín realizace:
říjen 2013 - červen 2015

 

Projekt „Akreditované vzdělávání zaměstnanců Centra sociálních služeb Děčín, p.o.“ je realizovaný z OP LZZ. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00022

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi