Specifické vzdělávání zaměstnanců CSS

Zveřejněno: pondělí 22. duben 2013 9:58
Popis projektu
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. realizuje projekt Specifické vzdělávání zaměstnanců CSS. Cílovou skupinu v tomto projektu tvoří zaměstnanci této příspěvkové organizace. Především se jedná o sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří přímo poskytují sociální služby. Kromě těchto zaměstnanců je projekt určen i na vzdělávání jejich přímých nadřízených, tj. vedoucích. Projekt vychází z aktuální situace, kdy se neustále zvyšují požadavky na kvalitu poskytovaných služeb, což samozřejmě vyvíjí tlak i na jejich poskytovatele. Vysoké nároky vycházející z platných právních předpisů jsou kladeny zejména na nové odborné vědomosti a schopnosti pracovníků. Ty lze získat, příp. si je osvojit komplexním a zároveň specializovaným vzděláváním. V rámci vzdělávacího procesu bude personál školen v kurzech, zahrnujících různé složky dovedností a znalostí důležitých pro práci v sociálních službách. Díky finančním prostředkům z tohoto projektu bude moci vzdělávání zaměstnanců probíhat přímo v našem městě.

 

Cíle projektu
V rámci vzdělávacího procesu budou zaměstnanci Centra sociálních služeb Děčín, p.o. školeni v kurzech, zahrnujících různé složky dovedností a znalostí důležitých pro práci v sociálních službách.

Cílové skupiny
Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci této příspěvkové organizace. Především se jedná o sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří přímo poskytují sociální služby. Kromě těchto zaměstnanců je projekt určen i na vzdělávání jejich přímých nadřízených, tj. vedoucích.

Účastníci/ce projektu
Pracovníci/ce a subjekty v oblasti sociálních služeb a začleňování

loga_barevna

Související :

Horizontální témata

Specific training of CSS workers

Záznam z posouzení nabídek - specifické vzdělávání zaměstnanců CSS [34 kB]

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi