Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2013

Zveřejněno: středa 24. říjen 2012 8:22

Poskytovatel dotace:
Ústecký kraj

Dotační program:
Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2013

Částka dotace:
Azylový dům - 100 000,- Kč
K centrum - 100 000,- Kč
Terénní programy - 50 000,- Kč

Stručný popis projektu:
Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny

  1. Azylový dům pro muže a matky s dětmi
    Službasociální prevence - pobytová služba na přechodnou dobu pro osoby v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrázou domova
  2. Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé a poradna pro rodiče
    Nízkoprahové zařízení poskyyatující ambulatní služby osobám ohroženým  závislostí na návykových látkách
  3. Terénní programy

Cílová skupina:

  • Matky s nezletilými dětmi, otcové s nezletilými dětmi, těhotné ženy a muži od 18ti let v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení
  • Mladí ve věku 18-30 let v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení
  • Osoby ohrožené závislostmi nebo osoby závislé na návykových látkách

Termín realizace:
leden 2013 - prosinec 2013

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi