Následná péče Děčín

Zveřejněno: středa 24. říjen 2012 8:22

loga_barevna

Poskytovatel dotace:
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Dotační program:
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Částka dotace:
2 821 230,14,- Kč

Stručný popis projektu:
Hlavním cílem projektu je sociální začleňování osob po léčbě závislosti na návykových látkách do společnosti a zejména zpět na trh práce prostřednictvím komplexního programu následné péče, který vytváří podmínky pro udržení abstinence u osob, které absolvovaly ústavní léčbu a již abstinují. Cíle bude dosaženo prostřednictvím kombinace všech klíčových aktivit nejpozději do konce realizace projektu. Projekt se dotkne přibližně 80ti klientů.

Jednotlivé aktivity a služby programu následné péče odpovídají potřebám a problémům, které vyvstávají při návratu cílové skupiny do běžného života a zpět na trh práce. V programu následné péče jsou zjištěny potřeby klienta a služba je založena na individuálním přístupu k uživateli služby s ohledem na prevenci relapsu, nabízí strukturovanou individuální a skupinovou práci s klienty a bydlení v chráněném prostředí Děčínského doléčovacího centra. Délka doléčování je 6 měsíců.

Provázáním všech aktivit dojde ke zvýšení šance cílové skupiny na návrat do běžného života a k uplatnění se na trhu práce. Projekt bude realizován žadatelem v objektu Děčínského doléčovacího centra, které je součástí Centra sociálních služeb Děčín, p.o.

Cílová skupina:
Osoby ohrožené závislostmi nebo osoby závislé na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osoby, které abstinují

Termín realizace:
leden 2013 - květen 2015

 

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00073

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi