Cookies

Kategorie: Uncategorised
Zveřejněno: středa 15. červenec 2020 8:03

 

Pro správnou funkci stránek je někdy nezbytné umístit, v souladu se zákony, malé datové soubory, označované jako cookies, na vaše zařízení.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference (nastavení) a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

 

Jaké cookies používáme?

Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu, pro kontrolu hlasování v anketách a další pro zachování vašich preferencí při prohlížení těchto webových stránek.

Používáme také cookies třetích stran, konkrétně Google Analytics pro analýzu návštěvnosti. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. O podmínkách užití Google Analytics se můžete dočíst zde.

 

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.

 

Využívání cookies jde upravit nebo omezit takto:

  • vymazání – cookies můžete vymazat ve Vašem prohlížeči (zpravidla bývá umístěno v „Historii“ navštívených stránek),
  • blokování cookies – prohlížeče umožňují umísťování cookies na Vás počítač zablokovat. V takovém případě bude ale funkcionalita těchto stránek omezena.

Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče:

Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách AboutCookies.org

Prohlášení o přístupnosti

Kategorie: Uncategorised
Zveřejněno: pondělí 3. únor 2020 6:46

Centrum sociálních služeb Děčín, 28. října 1155/2, příspěvková organizace se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky:

Struktura informací

Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C HTML 5 a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 3) – vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

Stav souladu

Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.
Redakční systém Joomla může při zpracování testu k „Prohlášení o přístupnosti“ vykazovat jisté chybové hlášky typu „Použití atributů ´alt´ na ´img´ elementech. Tyto informace o názvech obrázků bohužel není možno doplnit, jelikož je použita zakoupená šablona od externího tvůrce pro redakční systém Joomla.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

  • Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 29.01.2020
  • Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 29.01.2020

Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb. a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standard Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba

Centrum sociálních služeb Děčín, 28. října 1155/2, příspěvková organizace má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům, a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). Kontakt je:

Centrum sociálních služeb Děčín, 28. října 1155/2, příspěvková organizace
405 02 Děčín

telefon: 412 591 230
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď, nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Prohlášení provozovatele internetových stránek

Tyto internetové stránky provozuje Centrum sociálních služeb Děčín, 28. října 1155/2, příspěvková organizace. Internetové stránky využívají redakční systém Joomla. Tento redakční systém se řadí k jedněm z nejpopulárnějších Open Source redakčních systémů (angl. zkratka CMS) vůbec. Je licencován pod GNU General Public License.

Správcem veškerého obsahu je Centrum sociálních služeb Děčín, 28. října 1155/2, příspěvková organizace. Veškeré osobní údaje návštěvníků internetových stránek, které jsou prostřednictvím těchto internetových stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem obsahu webu.

Provozovatel redakčního systému, jakožto zpracovatel osobních údajů tímto prohlašuje, že jsou osobní údaje zpracovávané v jí provozovaném redakčním systému dostatečně zabezpečeny proti ztrátě a úniku a zároveň prohlašuje, že neposkytuje žádné zpřístupněné osobní údaje třetím osobám.

Kategorie: Uncategorised
Zveřejněno: pátek 5. říjen 2018 10:25

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlašujeme, že Centrum sociálních služeb Děčín jako správce osobních údajů, splňuje zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR), a tedy že:
• zpracovává osobní údaje jen na základě platného právního důvodu (především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu),
• plní dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
• umožňuje uplatňování a plnění práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Centrum sociálních služeb Děčín zpracovává osobní údaje, které mu jednotlivé subjekty údajů poskytly samy, a to z následujících důvodů:

1. Klienti: plnění smlouvy (smlouva o poskytnutí sociálních služeb), vedení sociální a zdravotní dokumentace, fakturace zdravotním pojišťovnám, správa financí klienta, evidence klientů ohrožených při odchodu ze zařízení, marketing – propagace zařízení a jím poskytovaných služeb.
2. Žadatelé o službu: zpracování žádosti o službu a evidence žadatelů.
3. Blízké osoby klientů: poskytování informací o klientovi.
4. Zaměstnanci: plnění smluv (pracovní smlouva a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr), mzdová a personální agenda, administrativní informační systém, evidence pracovních úrazů, karta osobních ochranných pracovních prostředků, marketing – propagace zařízení a jím poskytovaných služeb.
5. Osoby blízké zaměstnance: uplatnění daňového zvýhodnění.
6. Uchazeči o zaměstnání: výběrové řízení a evidence uchazečů.
7. Dobrovolníci: plnění smlouvy o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby.
8. Dodavatelé – fyzické osoby: plnění smlouvy.
9. Dárci, sponzoři: plnění smlouvy.
10. Stážisté a praktikanti: plnění smlouvy.

Centrum sociálních služeb Děčín usiluje o ochranu osobních údajů všech subjektů v maximální možné míře. Přijímá a udržuje veškerá možná a dostupná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů.

Jaké osobní údaje Centrum sociálních služeb Děčín zpracovává?
Centrum sociálních služeb Děčín zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu daném konkrétním účelem zpracování. Zpracovávanými osobními údaji jsou především identifikační údaje (jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, telefon, e-mail apod.) a další osobní údaje (výše příjmů, číslo bankovního účtu, dosažené vzdělání apod.), případně zvláštní (citlivé) osobní údaje (zdravotní stav, fotografie obličeje).

Každý subjekt údajů:
• má právo na informace o zpracování osobních údajů (jaké jeho osobní údaje zpracováváme a proč),
• má právo na doplnění, opravu nebo změnu osobních údajů, pokud zjistí, že jsou zpracovávané osobní údaje neaktuální, chybné nebo neúplné,

IČ: 71 23 58 68
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.
28. října 1155/2
405 02 Děčín 1
tel.: 412 591 230
IČ: 71 23 58 68
č.ú.: 78-5305490277/0100
www.cssdecin.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

příspěvková organizace Statutárního města Děčín
• má právo na vymazání osobních údajů, které se ho týkají, pokud je dán některý z důvodů stanovených v GDPR. V některých případech je správce vázán zákonnou povinností a musí některé osobní údaje archivovat po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě správce vymaže všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.
• má právo na omezení zpracování osobních údajů, a to v případech stanovených v GDPR,
• má právo kdykoliv odvolat souhlas, který udělil pro zpracování svých osobních údajů. V případě potřeby se lze na správce osobních údajů obrátit prostřednictvím výše uvedených kontaktů.
• má právo na přenositelnost osobních údajů,
• má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že s jeho osobními údaji správce nezachází v souladu se zákonem.

Všichni zaměstnanci Centra sociálních služeb Děčín, kteří zpracovávají osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení pracovního poměru.

Centrum sociálních služeb Děčín předává osobní údaje jednotlivých subjektů pouze třetím osobám, které jsou zpracovateli, se kterými správce spolupracuje na základě smlouvy, nebo třetím osobám, které jsou v souladu s platnými právními předpisy oprávněny požadovat jejich sdělení. Těmito třetími osobami jsou např. krajský úřad Ústeckého kraje, město Děčín, úřad práce, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, soudy, exekutorský úřad, banky apod. Konkrétní informace podá na vyžádání správce.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25. 5. 2018
PhDr. Skalová Jana
ředitelka Centra sociálních služeb Děčín, p.o.

 

POVĚŘENEC GDPR

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je pro Centrum sociálních služeb Děčín, p.o., 28. října 1155/2, Děčín 1 paní Jana Prouzová.
Pověřenec organizace: Jana Prouzová
Telefon: 412 593 407
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Revitalizace prostoru u domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195

Kategorie: Uncategorised
Zveřejněno: středa 27. březen 2019 12:20

 

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE JE PARTNEREM PROJEKTU

"Revitalizace prostoru u domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195"

 

 

 

Revitalizace prostoru u Domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195

Kategorie: Uncategorised
Zveřejněno: pátek 17. březen 2017 12:46

 

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE JE PARTNEREM PROJEKTU

"REVITALIZACE PROSTORU U DOMOVA PRO SENIORY DĚČÍN II, KAMENICKÁ 755/195"

 

 

 

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi