Praxe pro studenty, odborné stáže

 V Centru sociálních služeb Děčín, příspěvkové organizaci (dále jen CSS) je možno vykonávat studentskou praxi. Se zájemcem o praxi je sepisována Dohoda o podmínkách výkonu odborné praxe.

Postup při sjednávání výkonu studentské praxe:

1.

telefonicky nebo osobně oznámit vedoucímu zařízení, kam je praxe směřována, záměr konat praxi a domluvit se o podmínkách výkonu, očekáváních žadatele

2.

po předchozí domluvě s vedoucím zařízení si žadatel o praxi vyplní Dohodu o podmínkách výkonu odborné praxe (ke stažení na www nebo u vedoucího zařízení v písemné podobě) a nechá podepsat vysílajícím školským zařízením

3.

podepsanou Dohodu a potvrzení o uzavřeném Pojištění odpovědnosti za škodu předá žadatel vedoucímu zařízení nebo přímo na sekretariát CSS (28. října 1155/2, Děčín 1, 405 02) k podpisu ředitelce CSS

4.

další postup na základě domluvy s vedoucím zařízení

 
Individuální požadavky (např. změna Dohody) se projednávají přímo s vedoucím zařízení nebo ředitelkou organizace.

Přílohy:
Dohoda o podmínkách výkonu odborné praxe
  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi