CSS MINIBUS

Kategorie: Uncategorised Zveřejněno: pondělí 8. srpen 2011 13:13

Dopravní prostředek je určen k přepravě

  • osob zdravotně postižených a seniorů, kteří využívají těchto služeb: Pečovatelská služba, Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem,
  • klientů Služeb pro osoby se zdravotním postižením,
  • seniorů a osob se zdravotním omezením (občané města Děčín), kteří jsou držiteli průkazů ZTP, ZTP/P+.

 

Příjem objednávek
Pavla Javůrková
Domov pro seniory
Kamenická 755/195, 405 02 Děčín II
tel.: 739 340 297

Provozní doba: pondělí–pátek (nutno objednávat den předem) 7:00 - 15:00 hod.

Poznámka:
Podmínky, za nichž lze přepravovat osoby, zavazadla, věci a zvířata v dopravním
prostředku Centra sociálních služeb Děčín, příspěvkové organizace jsou stanoveny v
přepravním řádu. Dopravní prostředek lze využít jak pro oblast města Děčín, tak i
mimo město. Před poskytnutím této doplňkové (fakultativní) služby se klient prokáže
identifikačním průkazem vydaným při uzavření smlouvy o poskytování sociální
služby, příp. průkazem ZTP, ZTP/P+.

Přepravní řád CSS MINIBUS

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi