Poslání a cíl organizace

 

Poslání Centra sociálních služeb Děčín, příspěvková, organizace
Ve městě Děčín poskytujeme pomoc a podporu fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci v oblasti sociální péče, sociální prevence a sociálního poradenství. Pomoc a podporu poskytujeme v souladu s individuálními potřebami osob v nepříznivé životní situaci, přičemž naše pomoc působí na osoby aktivně, podporujeme je v rozvoji samostatnosti, motivujeme je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo k prohlubování jejich nepříznivé sociální situace. Posilujeme osoby v jejich sociálním začleňování.

Cíl Centra sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Cílem Centra sociálních služeb Děčín je poskytovat sociální služby ve městě Děčín pro občany města a České republiky ve vysoké kvalitě a na odborné úrovni v souladu s individuálními potřebami osob v nepříznivé životní situaci a dosáhnout jejich sociálního začlenění.
  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi