Chráněné bydlení

Kontaktní adresa:
Krásnostudenecká 1525/30, 405 02 Děčín VI

Domácnosti

 • Příbramská ul., 405 02 Děčín IV - Podmokly
 • Přemyslova ul., 405 02 Děčín III - Staré Město
 • Pohraniční ul., 405 02 Děčín I – Děčín
 • Hrnčířská ul., 405 02 Děčín I - Děčín

 

Poloha

Sociální služba chráněné bydlení je poskytována v domácnostech:

 • ● ve dvou bytech 3+kk a 2+kk s příslušenstvím, které jsou pronajaty příspěvkovou organizací Centrum sociálních služeb Děčín. Byty se nacházejí nedaleko od Magistrátu města Děčín, v jeho dosahu jsou všechny složky občanské vybavenosti. Byty jsou dobře dostupné, jsou v centru čtvrti Podmokly, jsou umístěny v bezbariérovém domě s výtahem, ve druhém a čtvrtém poschodí. V bytě 3+kk jsou dva pokoje, obývací pokoj s jídelnou, kuchyňský kout a WC s koupelnou, v bytě 2+kk je pokoj, obývací pokoj s jídelnou, kuchyňský kout, WC a koupelna.

 • ● ve třech bytech 3+1 s příslušenstvím, které jsou pronajaty příspěvkovou organizací Centrum sociálních služeb Děčín. Byty se nacházejí ve čtvrti Staré Město, v jejich dosahu jsou všechny složky občanské vybavenosti. Byty jsou dobře dostupné, jsou v přízemí v prvním a druhém poschodí, v bariérovém domě. V každém bytě jsou dva pokoje, obývací místnost, kuchyň s jídelnou a WC se sprchou.

 • ● ve třech bytech 1+1, 2+1 a 3+1 s příslušenstvím, které jsou pronajaty příspěvkovou organizací Centrum sociálních služeb Děčín. Byty se nacházejí ve středu města, v ul. Pohraniční, v jejich bezprostředním dosahu jsou všechny složky občanské vybavenosti. Byty jsou dobře dostupné, jsou ve zvýšeném přízemí a ve druhém poschodí, v bariérovém domě. V každém bytě jsou jeden až tři pokoje, obývací místnosti, kuchyně s jídelnou a WC se sprchou.
 • v bytě 2+1 s příslušenstvím, který je pronajat příspěvkovou organizací Centrum sociálních služeb Děčín. Byt se nachází ve středu města v ul. Hrnčířská, v jeho dosahu jsou všechny složky občanské vybavenosti. Byt je dobře dostupný, je umístěn v domě s výtahem, ve čtvrtém poschodí. V bytě jsou dva jednolůžkové pokoje, kuchyň, předsíň a WC s koupelnou.

 
Poslání
Službu poskytuje Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Chráněné bydlení umožňuje dospělým lidem se zdravotním, mentálním nebo kombinovaným postižením z Ústeckého kraje žít v běžné domácnosti v městské zástavbě v Děčíně, kde jim vytváříme podmínky pro uplatnění a rozvoj jejich dovedností potřebných pro život.
 

Cíle služby
Klient chráněného bydlení:

 • umí hospodařit se svými penězi (strava, kapesné),
 • zvládá běžný úklid domácnosti a obsluhu spotřebičů,
 • umí si zajistit jídlo (nácvik vaření, nákup, doprovod, telefon),
 • umí pečovat o své zdraví (rozpozná svůj stav, léky, spolupráce s lékařem, SZP, lékárny),
 • umí vycházet s lidmi ve svém okolí (bydlení, sousedi, další),
 • umí se orientovat a bezpečně pohybovat v okolí bydliště,
 • umí předcházet rizikům a zvládat je,
 • bydlí podle svých představ a možností,
 • umí si naplánovat a uskutečnit průběh dne,
 • umí o sebe pečovat (hygiena, oblečení),
 • je zapojen do jednání s úřady a opatrovníky,
 • je v kontaktu se svou rodinou a blízkými osobami.

 

Cílové skupiny   
Náš klient:

 • je dospělá osoba v nepříznivé sociální situaci
 • je z Ústeckého kraje,
 • má zdravotní, mentální nebo kombinované postižení,
 • potřebuje částečnou podporu (necelodenní péče), zvládá základní sebeobslužné dovednosti,
 • nemá kde bydlet, nemůže nebo nechce bydlet v současném bydlišti.

Poskytování sociální služby můžeme odmítnout pouze pokud:

 • zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,
 • zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje  poskytnutí takové sociální služby,


 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osoba není schopna pobytu v domácnosti z důvodu akutní infekční nemoci
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

 

Zásady poskytování služby
Každý klient má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení jeho nepříznivé sociální situace.
Pomoc a podpora poskytnutá prostřednictvím naší sociální služby zachovává lidskou důstojnost klientů. Pomoc vychází z individuálně určených potřeb klientů, působí na klienty aktivně, podporuje rozvoj jejich samostatnosti, motivuje je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a posiluje jejich sociální začleňování. Sociální služba je poskytována v zájmu klientů a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod.

Doba poskytování služby: celoročně, nepřetržitě

Dokumenty ke stažení pro: Chráněné bydlení

Jméno Telefon email
Bc. Jitka Studená
vedoucí chráněného bydlení
722 141 331 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Nikola Paťková
sociální pracovnice
770 149 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi