Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé, poradna pro rodiče

K centrumPoslání služby
Posláním Kontaktního centra je minimalizace zdravotních a sociálních rizik tak, aby uživatelé drog neohrožovali sami sebe ani společnost. Cílem je podpora ke změně rizikového chování a její udržení.
Dále se věnujeme blízkým závislých a experimentujících osob.

 

 Cíle služby

 • navázat kontakt s uživateli drog, kteří nejsou zachyceni žádnou pomáhající institucí
 • spolupracovat s klienty při řešení jejich nepříznivé sociální a zdravotní situace
 • snížit sociální a zdravotní rizika spojená se zneužíváním návykových látek
 • vytvářet důvěru pro případnou změnu ze strany klienta a její udržení
 • pomoci rodičům či jiné osobě blízké zvýšit kompetence při řešení problémů spojených s užíváním drog

 

Cílové skupiny
Služby poskytujeme osobám od 15-ti let věku.

 • uživatelé drog (uživatelé, kteří zneužívají nelegální drogy a užívají je pravidelně, zejména nitrožilně, ale také kouřením, šňupáním, nebo polykáním)
 • lidé experimentující s drogami (lidé, kteří užívají nelegální drogy občasně, víkendově, nebo nepravidelně)
 • rodiče, partneři a blízké osoby uživatelů drog (osoby které mají ve svém blízkém okruhu a to jak rodinném, partnerském nebo přátelském člověka, který s nelegálním drogami experimentuje, nebo je pravidelně užívá)

 

Krátkodobé cíle

 • Otevření socio-dovednostní klientské skupiny
 • Práce na operačním manuálu v souvislosti s uskutečněnými změnami v zařízení
 • Ukotvování individuálního plánování ke kvalitě procesu poskytování služeb (KC i TP)

 

Dlouhodobé cíle

 • Vytvoření metodiky aktivní a efektivní spolupráce s dalšími dostupnými službami a institucemi 
 • Zvyšování kvality poskytovaných služeb a kompetencí pracovníků a pracovnic v programu (KC i TP)
 • Návazné prohlubování a ukotvení dobré praxe ke standardům MPSV (KC i TP)

 

Provozní doba
Služby poskytované vždy od pondělí do pátku
od 9:00 – do 17:00hod.
- výměna injekčního materiálu a výdej dalšího materiálu pro minimalizaci škod způsobených zneužíváním návykových látek, likvidace infekčního materiálu, zdravotní ošetření, asistenční doprovody, individuální poradenství pro uživatele drog, rodiče a další blízké osoby, poskytování informací, zprostředkovávání návazných služeb, pomoc při řešení běžných záležitostí.
od 12:00 – do 16:00hod.
- služby v rámci kontaktní práce (kontaktní místnost, hygiena, minimální potravinová pomoc)

Testování na HIV, HCV, HbsAg poskytovaná vždy v úterý a pátek
od 13:30 – 15:30hod.
- pozn. v tyto dny zdravotní ošetření pouze do 13:00hod. z důvodu testování!

Zdravotní poradenství o infekčních nemocech vždy ve středu
od 13.30 - 15.30 hod.

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi