Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé

K centrumPoslání služby
Posláním Kontaktního centra je minimalizace zdravotních a sociálních rizik tak, aby uživatelé drog neohrožovali sami sebe ani společnost. Cílem je podpora ke změně rizikového chování a její udržení.
Dále se věnujeme blízkým závislých a experimentujících osob.

 

 Cíle služby

  • navázat kontakt s uživateli drog, kteří nejsou zachyceni žádnou pomáhající institucí
  • spolupracovat s klienty při řešení jejich nepříznivé sociální a zdravotní situace
  • snížit sociální a zdravotní rizika spojená se zneužíváním návykových látek
  • vytvářet důvěru pro případnou změnu ze strany klienta a její udržení
  • pomoci rodičům či jiné osobě blízké zvýšit kompetence při řešení problémů spojených s užíváním drog

 

Cílové skupiny
Služby poskytujeme osobám od 15 let věku.

  • uživatelé drog (uživatelé, kteří zneužívají nelegální drogy a užívají je pravidelně, zejména nitrožilně, ale také kouřením, šňupáním, nebo polykáním)
  • lidé experimentující s drogami (lidé, kteří užívají nelegální drogy občasně, víkendově, nebo nepravidelně)

 

Provozní doba

Pondělí až pátek od 7:30 – 16:00hod.
výměna injekčního materiálu a výdej dalšího materiálu pro minimalizaci škod způsobených zneužíváním návykových látek, likvidace infekčního materiálu, zdravotní ošetření, asistenční doprovody, individuální poradenství pro uživatele drog, rodiče a další blízké osoby, poskytování informací, zprostředkovávání návazných služeb, pomoc při řešení běžných záležitostí.

Pondělí od 12:00 – 15:00 hod; úterý až pátek od 10:00 - 14:00 hod.
služby v rámci kontaktní práce (kontaktní místnost, hygiena, minimální potravinová pomoc)

Pondělí až pátek od 9:00 – 14:00hod.
testování na HIV, HCV, HbsAg

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi