O Centru sociálních služeb

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace (dále jen „CSS“) je největším poskytovatelem sociálních služeb na Děčínsku, jeho působnost je regionální i celorepubliková. Jeho zřizovatelem je Statutární město Děčín.

CSS bylo založeno za účelem poskytovat služby sociální péče, sociální prevence a sociálního poradenství ve vysoké kvalitě a na odborné úrovni a dle individuálních potřeb a možností klienta/příjemce služby. Sociální služby jsou jako pomoc a podpora poskytovány jako v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších změn a předpisů. CSS bylo zřízeno usnesením zastupitelstva města Děčín č. ZM 04 02 05 03 ze dne 21.10.2004. Činnost byla zahájena k 1.1.2005.

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších změn a předpisů poskytujeme služby:

 

 • Pečovatelská služba (§40)
 • Chráněné bydlení (§51)
 • Denní stacionář (§46)
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§48)
 • Domov pro seniory (§49)
 • Domov se zvláštním režimem (§50)
 • Azylový dům (§57)
 • Kontaktní centrum (§59) 
 • Noclehárna (§63)
 • Služby následné péče (§64) 
 • Terénní program (§69)
 • Odborné sociální poradenství (§ 37)
 

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. (dále jen „CSS“) je největším poskytovatelem sociálních služeb na Děčínsku, jeho působnost je regionální i celorepubliková. Jeho zřizovatelem je Statutární město Děčín.

CSS bylo založeno za účelem poskytovat služby sociální péče, sociální prevence a sociálního poradenství ve vysoké kvalitě a na odborné úrovni a dle individuálních potřeb a možností klienta/příjemce služby. Sociální služby jsou jako pomoc a podpora poskytovány jako v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších změn a předpisů. CSS bylo zřízeno usnesením zastupitelstva města Děčín č. ZM 04 02 05 03 ze dne 21.10.2004. Činnost byla zahájena k 1.1.2005.

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi