& iPage Coupon
 • CSS DĚČÍN
  Potřebujete pomoc, jste v nouzové životní situaci? Nevíte si rady? Jsme profesionální tým zaměstnanců CSS a postaráme se o Vás nebo o Vaše blízké.
 • CSS DĚČÍN
  Azylový dům pro muže a matky s dětmi v Řecké 1216/19 Děčín VI. poskytuje ubytování a sociální poradenství matkám a otcům s nezletilými dětmi, těhotným ženám a mužům bez střechy nad hlavou.
 • CSS DĚČÍN
  PS se sídlem Krásnostudenecká 104a poskytuje služby terénní a ambulantní zaměřené na podporu klienta v domácím prostředí
 • CSS DĚČÍN
  DOZP se sídlem v ulici Krásnostudenecká 1525/30 (přechodně od 02/2021). Domov pro osoby se zdravotním postižením umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením žít v bezbariérovém zařízení s malou kapacitou.
 • CSS DĚČÍN
  Děčínské doléčovací centrum – následná péče se sídlem ve Fügnerově 665/18 Děčín I je odborné pobytové a ambulantní zařízení v oblasti drogové problematiky.
 • CSS DĚČÍN
  Domov pro seniory na Kamenické 755/195 v Děčíně II poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Říjnové akce v Domově pro seniory, Domově se zvláštním režimem

Vytvořeno: čtvrtek 2. listopad 2023 16:02

20231024 092213

V říjnu jsme si pro naše seniory připravili celkem sedm velkých zajímavých akcí.
První akcí bylo pěvecko-taneční vystoupení italského tenoristy a jeho manželky baletky. Tento umělecký pár se nazývá Duo Ruggieri, navštěvují nás každoročně již dlouhou řadu let a jejich vystoupení je mezi seniory velice oblíbené a žádané.
Druhou akcí byla návštěva dětí z MŠ Pohraniční, celá akce byla koncipována jako spolupráce dětí a našich seniorů při stolních společenských hrách. Sledovat vzájemné reakce dvou zcela rozdílných generací bylo velice dojemné.
Třetí a pravidelnou akcí byla návštěva „našeho“ faráře Mgr. Vladimíra Volrába, který zde zajišťuje pastorační péči.
Čtvrtou akcí bylo setkání klientů s vedením Domova pro seniory, Domova se zvláštním režimem. Vždy se jedná o přátelské posezení v jídelně u dobrého zákusku a kávy a probírají se novinky, které se v domově udály za uplynulé pololetí. Dále zde senioři mohou vyjádřit svou spokojenost či připomínky k činnosti jednotlivých profesí.
Pátá akce byla ve znamení soutěžního dopoledne – sportovní a vědomostní hry, které byly určeny nejen pro naše seniory, ale i pro děti z MŠ Liliová (třída Krtečci). Mezi úkoly patřily např. hod na terč, hádání předmětů, hod kroužky, hádání dvojic aj. Byla vytvořena smíšená družstva (senioři a děti) a pak již nic nebránilo tomu se celé dopoledne bavit a soutěžit, zvláště když na konci byly připraveny zajímavé ceny pro účastníky.
Závěr měsíce jsme vyčlenili pro několik jízd na hřbitov Folknáře a na hřbitov Škrabky, aby senioři mohli uctít své blízké, kteří již nejsou mezi námi, v rámci blížící se Památky zesnulých.

 

Bc. Dita Hornová, DiS., zástupkyně vedoucího střediska, vedoucí oddělení sociálně-terapeutického – Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem (Kamenická ul.)

Služba byla podpořena Ústeckým krajem.

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi