& iPage Coupon
 • CSS DĚČÍN
  Potřebujete pomoc, jste v nouzové životní situaci? Nevíte si rady? Jsme profesionální tým zaměstnanců CSS a postaráme se o Vás nebo o Vaše blízké.
 • CSS DĚČÍN
  Azylový dům pro muže a matky s dětmi v Řecké 1216/19 Děčín VI. poskytuje ubytování a sociální poradenství matkám a otcům s nezletilými dětmi, těhotným ženám a mužům bez střechy nad hlavou.
 • CSS DĚČÍN
  PS se sídlem Krásnostudenecká 104a poskytuje služby terénní a ambulantní zaměřené na podporu klienta v domácím prostředí
 • CSS DĚČÍN
  DOZP se sídlem v ulici Krásnostudenecká 1525/30 (přechodně od 02/2021). Domov pro osoby se zdravotním postižením umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením žít v bezbariérovém zařízení s malou kapacitou.
 • CSS DĚČÍN
  Děčínské doléčovací centrum – následná péče se sídlem ve Fügnerově 665/18 Děčín I je odborné pobytové a ambulantní zařízení v oblasti drogové problematiky.
 • CSS DĚČÍN
  Domov pro seniory na Kamenické 755/195 v Děčíně II poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Aktivní a zábavný červen v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem

Vytvořeno: pátek 28. červen 2024 10:06

IMG 20240621 WA0004

Celodenní výlet CSS Minibusem do Kempu Jetřichovice. Na začátku sezóny se sociálně terapeutický úsek spojil s majitelkou Kempu Jetřichovice ohledně volného termínu pro výlet. Mnoho klientů mělo zájem podívat se do přírody mimo Děčín. Bohužel přirozený terén je pro většinu našich klientů nepřístupný. Skupinu seniorů v doprovodu aktivizačních pracovnic přivítala majitelka Kempu paní Valtová. Pro klienty připravila občerstvení ve formě zákusků a dále si mohli opéct buřty na ohni. Okolí kempu bylo lákavé, takže klienti vyrazili prozkoumat lávku s průchozím skalnatým tunelem. Tato procházka se tak stala dobrodružným zážitkem.

MŠ Riegrova třída Ježečci. Třída "Ježečků" společně s paními učitelkami připravila pro naše klienty výrobu ptačích budek. Každý stůl měl na starosti vymalovat, nalepit a zkrášlit svou ptačí budku. Toto mezigenerační setkání bylo velmi přínosné a emotivní. Společná práce klienty rozzářila a obohatila. Na závěr dětí zazpívaly naučené říkanky a písně. Zážitky z tohoto tvořivého dopoledne si klienti dlouho připomínali a mnozí z nich o nich vyprávěli svým rodinným příslušníkům.

Skupinové shledání s farářem Mgr. Vladimírem Volrábem, DiS. přináší klientům Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem porozumění. Pravidelná setkání jsou pro naše klienty velkým přínosem.

Po velkém úspěchu a ohlasech klientů vystoupila klavíristka Monika Slavková. Tentokrát se zaměřila na vážnou hudbu, kterou si klienti zvláště oblíbili. Na žádost klientů poté přehrála lidové skladby. Tento žánr se jim velmi zamlouval, místy doprovázený tichým pobrukováním a lehkým zpěvem. Klienti si hodinové vystoupení opět velice užili.

Pravidelnou atrakcí pro klienty Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem je plavba lodí Bohemia. Labská plavební společnost, s.r.o. organizuje vyhlídkové plavby po Labi. Díky předem zakoupeným lístkům se skupina klientů za doprovodu aktivizačních pracovnic mohla vydat na tuto příjemnou plavbu. Společně s dalšími cestujícími loď vyplula směrem k Hřensku. Během plavby klienti proplouvali pod nejstarší vyhlídkou Belvedér a z protilehlého břehu pozorovali německé stolové hory Zirkelstein a Kaiserkrone. Díky krásnému počasí byla plavba opravdovým zážitkem. Po vylodění se skupina rozdělila. Někteří si rádi poseděli v místní restauraci, jiní dali přednost procházce a nakupování v turistických obchůdcích. Nakonec se všichni sešli u společného oběda. Na zpáteční cestu si klienti zvolili pohodlnější odvoz CSS Minibusem.

Vycházíme vstříc přáním našich klientů, a to v rámci veškerých možností a schopností. Tento měsíc si klienti přáli navštívit farmářské trhy, zajít do obchodů s oděvy a také ochutnat přímo točené pivo Kapitán.

Žáci 1. a 3. třídy ze ZŠ Kamenická navštívili Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem se svým pěveckým sborem. Děti, doprovázené učitelkami, předvedly pestrý program - kolektivní zpěv písní za doprovodu flétniček, sólová pěvecká vystoupení a recitaci žákyně 3. třídy. Toto hudební vystoupení přineslo klientům příjemné potěšení.

S koncem školního roku a začátkem prázdnin si každý užívá zasloužený odpočinek. Sociálně terapeutický úsek připravil pro klienty alternativní program. Grilování párků je pro ně příjemnou vzpomínkou a příležitostí připomenout si krásné chvíle, které dříve trávili se svou rodinou či přáteli.

Tento měsíc se Středisko č. 2 Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem rozloučilo s vedoucím úseku hospodářského Jiřím Leitnerem. Jiří Leitner byl dlouholetým zaměstnancem (42 let) tohoto zařízení, kde pracoval po celou svou profesní kariéru. Jiří Leitner byl věrným a spolehlivým zaměstnancem, který se staral o údržbu celého střediska a dále byl provozním elektrikářem. Jeho práce byla nezbytná pro to, aby se senioři, kteří v domově bydlí, cítili pohodlně a bezpečně. Po mnoha letech oddané služby nyní Jiří Leitner odchází do zaslouženého důchodu. Jeho kolegové, nadřízení i klienti domova si velmi váží jeho dlouholeté práce a loajality vůči zařízení. Při jeho odchodu mu vyjádřili velké poděkování a ocenění jeho přínosu pro chod celého střediska. Jistě budeme Jiřího Leitnera v Domově velmi postrádat a budou na něj vzpomínat jako na spolehlivého a obětavého zaměstnance.

Romana Kotalíková – úsek sociálně terapeutický, Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem (Kamenická ul.)

Služba byla podpořena Ústeckým krajem.

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi