Chráněné bydlení

Sídlo
Spojenců 214, 407 11 Děčín XXXII – Boletice nad Labem

Domácnosti

 

Poloha

Sociální služba chráněné bydlení je poskytována v domácnostech:

 
Poslání
Službu poskytuje Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Chráněné bydlení umožňuje dospělým lidem se zdravotním, mentálním nebo kombinovaným postižením z Ústeckého kraje žít v běžné domácnosti v městské zástavbě v Děčíně, kde jim vytváříme podmínky pro uplatnění a rozvoj jejich dovedností potřebných pro život.
 

Cíle služby
Klient chráněného bydlení:

 

Cílové skupiny   
Náš klient:

Poskytování sociální služby můžeme odmítnout pouze pokud:

 

Zásady poskytování služby
Každý klient má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení jeho nepříznivé sociální situace.
Pomoc a podpora poskytnutá prostřednictvím naší sociální služby zachovává lidskou důstojnost klientů. Pomoc vychází z individuálně určených potřeb klientů, působí na klienty aktivně, podporuje rozvoj jejich samostatnosti, motivuje je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a posiluje jejich sociální začleňování. Sociální služba je poskytována v zájmu klientů a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod.

Doba poskytování služby: celoročně, nepřetržitě

Dokumenty ke stažení pro: Chráněné bydlení

Jméno Telefon email
Bc. Jitka Studená
vedoucí chráněného bydlení
722 141 331 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Nikola Paťková
sociální pracovnice
770 149 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.