Vyřízování stížností

Stížnost je vyjádřená nespokojenost s kvalitou a způsobem poskytování služeb zařízení, která vyžaduje nápravu. O stížnost se jedná vždy, kontaktuje – li stěžovatel zařízení s tím, že má stížnost, bez ohledu na obsah jeho stížnosti.

Kdo ji podává?
Stížnost může vždy podat klient nebo v zastoupení klienta jeho příbuzní, opatrovník či nějaká další osoba v klientův prospěch. Uživatel, který podá stížnost, nesmí být z hlediska zaměstnanců zařízení jakýmkoliv způsobem ohrožen či znevýhodněn. Stížnost může podat také pracovník zařízení.

Jakou formou lze stížnost podat?

  • zapsáním do Knihy stížností
  • vhozením do schránky na stížnosti umístěnou v zařízení
  • poštou
  • telefonicky
  • elektronicky
  • ústně

Kontakty:

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace, ředitelství
28. října 1155/2, Děčín I
Telefon +420 412 591 230
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Domov pro seniory
Kamenická 755/195, Děčín II
Telefon +420 412 526 662
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice
Spojenců 214, Děčín XXXII – Boletice nad Labem
Telefon +420 603 819 274
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Denní stacionář DOMINO
Žerotínova 200/1, Děčín III.
Telefon +420 739 769 229
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chráněné bydlení
Spojenců 214, Děčín XXXII – Boletice nad Labem
Telefon +420 739 769 229
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pečovatelská služba
Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI
Telefon +420 731 609 774
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Azylový dům, Noclehárna
Řecká 1216/19, Děčín VI
Telefon +420 737 703 772
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní a poradenské cetrum pro drogově závislé, Terénní programy
Teplická 31/45, Děčín IV
Telefon +420 778 469 797
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Děčínské doléčovací centrum
Fügnerova 665/18, Děčín I
Telefon +420 728 260 060
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další kontakty najdete v sekcích jednotlivých zařízení.
 

Anonymní stížnosti
Svou stížnost můžete podat i anonymně. Tyto stížnosti budou vyřizovány v případě, že obsahují konkrétní  vyjádření, z něhož bude jasné, o jakou skutečnost nebo okolnost se jedná, případně kdy k ní došlo.
 

Kdy a na koho se lze se stížností obrátit?
Na kteréhokoliv pracovníka zařízení se lze obrátit v jeho pracovní době. Schránka na stížnosti a Kniha stížností jsou přístupné kdykoliv v provozní době zařízení.

Jaká je lhůta pro vyřízení?
Stížnost bude prošetřena a vyřízena do 30 dní. V odůvodněných případech lze lhůtu prodloužit a stěžovatel o tom musí být písemně informován.
 

Evidence stížností
Veškeré stížnosti jsou evidovány v Knize stížností v daném zařízení včetně způsobu jejího řešení a případných uložených opatřeních. V této knize jsou evidovány i ústní stížnosti.
 

Vyřízení stížnosti
Stěžovatel je o vyřízení stížnosti, o prošetření stížnosti a případných opatřeních písemně informován. Byla-li stížnost podána anonymně, jsou tyto informace zveřejněny na veřejně přístupném místě a jsou probrána na skupinovém setkání s klienty. V případě nespokojenosti s vyřízením své stížnosti se můžete obrátit na:
 

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
28. října 1155/2, Děčín I
Telefon +420 412 591 230
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.cssdecin.cz

Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV
Telefon +420 412 593 111
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.mmdecin.cz

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Telefon +420 475 657 111
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.kr-ustecky.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Na Poříčním právu 1/376, Praha 2
Telefon +420 221 921 111
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.mpsv.cz

Kancelář veřejného ochránce práv
Údolní 39, Brno
Telefon +420 542 542 888
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.ochrance.cz

Český Helsinský výbor
Štefánikova 21, Praha 5
Telefon +420 220 515 188
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.helcom.cz

O těchto pravidlech je každý zájemce o poskytnutí sociální služby srozumitelně informován.

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi